Serebral Palsili Bireylere; Bakım ve Rehabilitasyon Hizmeti Sunan Yeni Bir Proje Başlıyor!

3-18 yaş grubu verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 300 bin kişide bulunan “Serebral Palsi” hastalığında yeni bir dönem başlıyor. Çocukluk çağında engelliliğe neden olan, tedavisi ömür boyu süren ve aktivite kısıtlaması, postür bozuklukları, güç kaybı, denge sorunları gibi belirtilerin öne çıktığı “Serebral Palsi” hastalığı için Türkiye, Belçika, İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin dahil olduğu ERASMUS + KA2 Ulusal Ajans Merkezli " Serebral Palsili Bireylere Bakım Verenlerin Avrupa Kredilendirme Sistemine Göre Eğitimleri " Mesleki Eğitim ve stratejik Ortaklıklar Projesi Gazi Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde hayata geçiyor.

"Specializd ECVET Training for  Physiotherapists and Caregivers for People with Cerebral Palsy,CP-Care" Projesi Serebral Palsi tanısı almış olan kişilere bakım verenlerin ve fizyoterapistlerin güncel yaklaşımları içeren standart bir müfredat doğrultusunda eğitimlerini hedef alan Türkiye, Belçika, İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin dâhil olduğu bir ERASMUS + KA2 Ulusal Ajans Merkezli Mesleki Eğitim ve stratejik Ortaklıklar Projesi olarak öne çıkıyor.

Koordinatörlüğü’nü Gazi Üniversitesi’nin yürüttüğü ve Türkiye’den Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Serebral Palsili Çocuklar Derneği-SERÇEV, Bilge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi gibi alanında önder kurumların da ortak olduğu proje üç yıl sürecek olup, proje kapsamında oluşturulacak eğitim müfredatı çerçevesinde Serebral Palsi ile ilgili temel bilgiler, müdahale yöntemleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile diğer değerlendirme ve tedavi yöntemlerine yer verilecektir. Eğitim müfredatının eş zamanlı olarak Android bazlı telefon, tablet vb. ortamlarda farklı dillerde kullanılmasının sağlanarak, eğitim içeriğine her yerde her zaman ulaşılma imkânı sunulacaktır.  Proje, 01 Aralık 2016-30 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 3 yıl sürecek.

Projenin açılış toplantısı 15-16 Ocak 2017 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantısı ile birlikte de “Innovation in Cerebral Palsy Care and Rehabilitation” konulu uluslararası bir konferans düzenlenerek farklı ülkelerdeki uygulamalar hakkında bilgi alışverişi sağlandı.

Projenin 2. Uluslararası Ortaklar Toplantısı 5-6 Eylül 2017 tarihleri arasında İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleştirildi. Bu toplantı kapsamında eğitim müfredatı ile ilgili genel çerçeve ve alt başlıklar belirlenmiştir. Toplam 9 modülden oluşan müfredatta, genel tanımlar, ikincil problemlerin önlenmesi, Serebral Palsi’de yararlanılan değerlendirme ve müdahale yönetmeleri, asistif teknoloji ve serebral palsi, rehabilitasyon programları, Serebral Palsi’de kullanılan tamamlayıcı tıp uygulamaları ve tükenmişlik konularına yer verildi.

Alanında uzman birbirinden değerli akademisyenlerin Ulusal Danışma Kurulu’nda yer aldığı projeye Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan temsilciler ile birlikte Serebral Palsi’li bireyler ve aileler de destek vermektedir. Bu sayede konu ile ilgili tüm paydaşların görüşü alınarak programın oluşturulması hedeflenmekte.

Proje kapsamında, bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunan kişilerin proje ortaklarının bulunduğu ülkelerdeki iyi uygulama örneklerini görmek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla ziyaretleri sağlanacaktır.   Bu sayede farklı ülkelerdeki uygulamaların görülmesi ve iyi uygulama örneklerinin ülkemiz şartlarına uyarlanması konusundaki çalışmaların yapılmasına olanak sağlanacak.

Projemizin tüm ülkemiz, en önemlisi Serebral Palsi’li çocuklarımız, onların aileleri, bakım verenleri  ve fizyoterapistler için hayırlı olmasını diliyoruz.