Anne-Bebek Oyun ve Etkileşim Grupları

Yaşamın ilk yıllarında, bebeklerin zengin bir uyarıcı çevre içinde bulunmaları ve ebeveynleriyle etkileşimleri kritik önemdedir. Bebeğin sağlıklı gelişiminde anne ile etkileşiminin niteliği önemli bir rol üstlenmektedir. Bilge Çocuk’ta Anne Bebek Oyun ve Etkileşim grupları aynı gelişimsel dönem içindeki bebek ve anneleri bir araya getirerek, bu etkileşimin niteliğini güçlendirmeyi ve bu yolla bebeğin sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.