Okul Çağı

Bilge Çocuk'a başvuran okul çağındaki çocuklar özel eğitim konusunda eğitim almış uzmanlar tarafından geçerliği ve güvenirliği olan değerlendirme araçları ile değerlendirilirler. Yapılan değerlendirmeler aile ile paylaşılarak ihtiyaca uygun olarak aile danışmanlığı ya da okula hazırlık eğitim programı hizmetleri sunulur.

Okul, sosyalleşme sürecinde ilk temel toplumsal kurumdur. Bu kurum belirli öğrenme kalıplarının gerçekleştirilmesi sorumluluğunu taşır. Çocuğun herhangi bir duygusal zorluğa uğramadan, kolayca ve yeterli bir şekilde öğrenebileceği dönem olarak tanımlanan "hazırlıklı oluş" okula başlama için ön koşuldur. Bizde Bilge Çocuk olarak okul çağının çocuğun ileri yaşantısındaki önemini dikkate alarak çocuğa uygun bireysel eğitim programını hazırlayarak gerekli desteği sunuyoruz.

Okul Çağı Çocukları Gelişim Değerlendirme ve Takip -Değerlendirme Araçları

**Marmara İlköğretime Hazır Oluşluk Ölçeği

**Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

**Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme Bataryası