Dil Konuşma Terapisi

Bilge Çocuk’ a başvuran tüm bebek ve çocuklar dil konuşma alanında eğitim almış uzmanlar tarafından değerlendirilirler. Dil konuşma değerlendirmelerinde dil konuşma terapisti çocuğu geçerliği ve güvenirliği olan testler ve uygun materyallerle değerlendirerek çocuğun ihtiyacına yönelik dil konuşma terapi planı hazırlar ve uygular.

Hayatla temel bağlarımızdan biri olan dil çocuğun, dünyaya açılan penceresidir. Bebekler dil gelişimi ve öğrenimine donanımlı olarak doğarlar. Dil edinim sürecinin önemli bir bölümü 0-6 yaş dilimi arasında tamamlanır fakat önemli ölçüde bireysel farklılıklar da gözlenir. Dil ve konuşma bozukluklarında erken tanı ve terapi, çocuğunun diğer gelişim alanlarındaki ilerleme ile yakından ilişkilidir.

Değerlendirme Araçları

  • - TİFALDİ Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Kelime Testi
  • - TİGE Türkçe Dil ve İletişim Gelişimi Envanteri
  • - TEDİL Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi
  • - Peabody Resim Kelime Tanıma Testi