Gelişim Değerlendirme ve Takip

Bilge Çocuk'a başvuran her bebek ve çocuğun değerlendirilmesi sürecinde Türkiye'de ve dünyada bilimsel olarak güvenirliği sağlanmış ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılır. Elde edilen sonuçlar gerekli etik normlar çerçevesinde aile veya bebek ya da çocuğu yönlendiren uzman kişi ve kurumlarla uygun şekilde raporlandırılarak paylaşılır.

Özellikle bebek ve çocukların değerlendirilmesinde, çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımının yanı sıra, konuyla ilgili uzman kişilerin yaptığı çocuk ve aileye ilişkin gözleme dayalı değerlendirmeler de uyumsal davranışların, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin değerlendirilmesi açısından sürecin önemli bir parçasıdır.

Bebekler ve çocuklar için temelde hızlı bir değişim süreci olan büyüme sürecinde çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan özel durumların çocuk ve aileye özgü olarak bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi için gerektiğinde farklı meslek gruplarının bir arada çalışması önemlidir. Değerlendirmenin bütüncül bir bakış açısıyla yapılması, gerekli temel desteklerin sağlanması ve müdahale planının oluşturularak uygulanması açısından da daha işlevseldir. Bu nedenle Bilge Çocuk Ekibinde uzman psikolog, özel eğitim uzmanı, fizyoterapist, çocuk gelişimi uzmanı, dil ve konuşma terapisti gibi farklı meslek grupları bir arada ve işbirliği içerisinde hizmet verirler.

Kullanılan Değerlendirme Araçları

 • - BAYLEY Bebek Gelişim Ölçeği (BAYLEY Scales of Infant Development III)
 • - DENVER II Gelişimsel Tarama Testi
 • - AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • - GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı
 • - Marmara İlköğretime Hazır Oluşluk Ölçeği
 • - Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • - Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV (WÇZÖ IV)
 • - Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)
 • - GOBDÖ 2-TV Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği – Türkçe Versiyonu
 • - Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme Bataryası
 • - TİFALDİ Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Kelime Testi
 • - TİGE Türkçe Dil ve İletişim Gelişimi Envanteri
 • - TEDİL Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi
 • - Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
 • - Resim Çizme Testleri
 • - Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • - Beier Cümle Tamamlama Testi
 • - Duygu Durumu Ölçekleri
 • - Programa Dayalı Eğitsel Değerlendirme

Bilge Çocuk'ta ayrıca özellikle sosyal etkileşim, iletişim ve dil becerileri alanında güçlükler yaşayan, yaşıtlarıyla ve diğer bireylerle sosyal uyumda, oyun becerilerinde zorlukları olan veya yaşıtlarıyla benzer öğrenme deneyimlerini paylaşmakta güçlük çeken çocuklar için erken sosyal iletişim becerilerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılır ve her çocuk ve aileye kendine özgü bir müdahale programı uygulanır.

0-2 Yaş Gelişim Değerlendirme ve Takip
 • - Değerlendirme Araçları
 • - Gelişim Takibi
Erken Çocukluk Gelişim Değerlendirme ve Takip
 • - Değerlendirme Araçları
 • - Gelişim Takibi
Okul Çağı Çocukları Gelişim Değerlendirme ve Takip
 • - Değerlendirme Araçları
 • - Gelişim Takibi