Riskli Bebeklerde Erken Müdahale

Bilge Çocuk’a başvuran tüm bebekler, alanında deneyimli fizyoterapist, ergoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitim uzmanı ve psikolog tarafından tüm gelişim alanlarında değerlendirilirler. Gelişim alanlarının değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlara ve çocukların performanslarına göre Erken Müdahale Destek Programı’na alınarak takip edilirler.

Bebeğin doğumundan itibaren 2 yaşına kadar geçen süre içerisinde yer alan ve gelişimsel gerilikleri azaltmak, fonksiyonel bozuklukları önlemek için uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları erken rehabilitasyon yaklaşımları olarak adlandırılır.

Doğumu takip eden ilk bir yıl içerisinde beyin gelişimi çok hızlı olmaktadır. Yapılan çalışmalarda ilk bir yıl içerisinde özellikle ilk 6 aya kadar olan süreçte beynin plastisite yeteneğinin çok yüksek olduğu belirtilmiştir. Beyindeki bu yüksek plastisite yeteneği sayesinde bebek yaşamının ilk bir yılı içerisinde çok hızlı öğrenme ve gelişim gösterme kapasitesine sahiptir ve aynı oranda merkezi sinir sisteminin dışardan gelebilecek tehditlere karşı oldukça savunmasızdır. Erken rehabilitasyon programlarına özellikle bebeğin doğumunu takip eden ilk 6 ay içerisinde başlanarak programların etkin bir şekilde yürütülmesi ve yüksek plastisite yeteneği sayesinde maksimum düzeyde fayda sağlanması, gelişebilecek motor ve duysal problemlerin önüne geçilmesi amaçlanır.

Ailelerin fizyoterapi programlarında etkin olarak rol almaya başlaması ile birlikte bebeklerde motor becerilerin gelişiminin yanı sıra bilişsel (zihinsel) gelişimin de aynı oranda gelişim gösterdiği, aynı zamanda aile – bebek iletişiminin de aynı yönde gelişim gösterdiğini bildiren çalışmalar yapılmıştır.