Normal Duyusal Gelişim

Bilge Çocuk’a başvuran tüm bebekler ve çocuklar, Duyu Bütünleme Terapistleri tarafından Duyusal açıdan değerlendirilirler. Değerlendirmelerden elde edilen sonuçlara ve çocukların ihtiyaçlarına göre Duyu Bütünlüğü Terapisi’ne alınarak takip edilirler.

Göz, kulak ve koku organlarının temel fiziksel yapıları gebeliğin erken dönemlerinden itibaren gelişmeye başlar. Ayrıca, dokunma ve derin duyu alıcılarından bazıları da gebeliğin erken dönemlerinde gelişir. Duyusal sistemlerin temel sinirsel yapısı ise gebeliğin son 15-18 haftasında ve doğum sonrası 3-5 aylık süreçte oluşur. Her bir duyu sisteminin kendine özgü gelişim sırası ve zamanlaması vardır.

Gebelik dönemde duyusal sistemler izole olarak değil, birbiriyle uyum içinde gelişir ve işlevsel hale gelir; fakat bu dönemde duyusal sistemler aynı anda işlevsel hale gelmediği için, bu sistemler doğumda aynı gelişim düzeyine sahip olmaz. Gebelik döneminde duyusal sistemler erken gelişim süresince özel ve belirli bir sıra içerisinde gelişir ve işlevselleşir: önce dokunma duyusu, sonra denge ( vestibuler) duyusu, daha sonra tat ve koku, sonrasında işitme ve en son olarak görme duyusu gelişir.

Duyusal sistemlerin yapısal ve fonksiyonel gelişimi 4 faktör tarafından etkilenir: genetik yapı, beynin iç aktivitesi ve uyku, deneyimler-duyusal organların uyarılması ve çevresel faktörler. Bu faktörler sadece duyusal sistemleri değil aynı zamanda diğer sistemlerin gelişimlerini de etkiler.

İşte bu aşamada bebeklerin normal duyusal gelişimini sağlamak amacıyla yapılandırılmış aktiviteler ile verilecek duyusal girdiler, normal gelişim açısından oldukça önem taşır. Normal duyusal deneyimi yaşamayan bebek normal hareket açığa çıkaramaz.