Nörogelişimsel Tedavi (NDT-Bobath)

Bilge Çocuk’a başvuran tüm bebekler ve çocuklar, Nörogelişimsel Tedavi konusunda eğitim almış fizyoterapistler tarafından Nörogelişimsel açıdan değerlendirilirler. Değerlendirmelerden elde edilen sonuçlara ve çocukların ihtiyaçlarına göre Nörogelişimsel Tedavi Programı’na alınarak takip edilirler.

Erken dönemde uygulanan fizyoterapi yöntemleri içerisinde fizyoterapistlerin uyguladığı nörogelişimsel yaklaşımlar arasında en çok tercih edilen yöntemdir. Nörogelişimsel etkilenimi olan çocuklarda tedavide en büyük sorun, erken dönemde denge ve düzeltme reaksiyonlarının yokluğu veya yetersiz olmasıdır. Denge ve düzeltme reaksiyonlarının olmaması veya yetersiz olması normal hareketin açığa çıkarılmasını güçleştirmektedir. Bu sebeple erken dönemde başlayan fizyoterapi programı normal gelişim reaksiyonlarını takip etmek açısından önemlidir. Tedavi sırasında motor gelişim basamaklarını sıralı bir şekilde takip etmek zorunlu değildir. Normal gelişim süresince bebekler birçok aktiviteyi spontane olarak geliştirir ve normal motor gelişim çok geniş bir çeşitlilik oluşturur.

Tedavide en önemli hedef, bebeğin/çocuğun mümkün olduğu kadar farklı aktiviteleri tecrübe etmesine olanak sağlamaktır. Tedavi esnasında fizyoterapistin el teması olabildiğince az olmalı, çocuğun/bebeğin kendi kendine hareketlerin kontrolünü sağlamasına fırsat verilmelidir. Daha fazla hareket kontrolü, hareketlerin kalitesinin armasına yardımcı olacaktır.

Bebeğin gelişimi dünyaya ilk geldiği günden itibaren başlar ve bu gelişim ilk olarak anne ile devam eder. Anne, bebeği kendi sosyokültürel yapısına göre tutar ve bebeğin hareketlerine ve gelişimine göre tutma ve taşımasını (Handling) adapte eder. Tedavi süresince anne – bebek uyumunu, iletişimini ve etkileşimini sağlamak, anne-fizyoterapist ilişkisini sağlamak oldukça önemlidir. Bebeğin fizyoterapist ile devam eden tedavisinin yanı sıra evde de tedavisinin devam etmesi sağlanmalıdır. Tedavi sırasında elde edilen kazanımlar günlük hayata uyarlanmadıkça ve adapte edilmedikçe bebeğin/çocuğun motor gelişiminde istenilen ilerleme sağlanamayacaktır. Ailenin katılımıyla tedavinin günlük hayata aktarılması kolaylaşır.

SP ile ilgili anomaliler, anormal duyu ve hareket gelişimin bir sonucudur ve kademeli olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer anormal hareket ve postür (duruş) paternleri yerleştikten sonra tedavi programına başlanırsa, uygulanan tedavi programı sınırlı sonuçlardan öteye gitmez ve kas iskelet sistemine ait deformiteler kaçınılmaz olur.

NDT temelli tedavide amaç, nörogelişimsel bozukluğu olan çocukların mümkün olan en üst seviyede fonksiyonelliğinin kazandırılmasıdır.

NDT yaklaşımının hedefleri;
 • -Kas tonusunu normalize etmek,
 • -Prematürelerde eksik olan fleksör paterni yerleştirmek,
 • -Spontan hareketleri farklı şekillerde açığa çıkarmasını kolaylaştırarak (fasilitasyon) hareketi mümkün kılmak,
 • -Orta hat oryantasyonunu kazandırmak,
 • -Baş, boyun ve vücut düzeltme reaksiyonlarının gelişimini artırmak,
 • -Görsel ve işitsel reaksiyonları geliştirmek,
 • -Kas – iskelet sisteminde gelişebilecek deformiteleri engellemek,
 • -Oral motor becerileri geliştirmek,
 • -Duyusal ve motor deneyimleri normalleştirmek,
 • -Çevresel değişikliklere ve ev ortamına adaptasyonunu sağlamak,
 • -Bebek aile iletişimini artırmak ve aile eğitimi vermek,
 • -Nöromotor değişiklikleri düzenli kontrollerle izlemektir