Psiko Gelişimsel Değerlendirme, Danışmanlık ve Psikoterapi

Bilge Çocuk’ta bebeklik, erken çocukluk ve okul çağı dönemindeki çocukların psikogelişimsel değerlendirmelerinin yanısıra, aileye bu dönemlere özgü problemlere ilişkin gerekli danışmanlık hizmeti sağlanır. Ebeveynlik becerilerinin gelişimini sağlamaya yönelik eğitim ve danışmanlık programları uygulanır. 

Sağlıklı bir yaşantının ilk temellerinin atıldığı kritik dönemlerde ebeveynliğe ilişkin olumlu becerilerin gerçekleştirilmesi, aile içi ilişkilerde dengelerin sağlanması ve ailenin “iyi oluşluk” hali bebek veya çocuğun sağlıklı ve mutlu büyümesinde en temel değişkendir. Bu nedenle bebeğin ve çocuğun davranışlarını ve duygularını, ebeveyn duygu ve davranışlarından bağımsız düşünmek olası değildir. Bilge Çocuk’ta, yaşanılan problemlerin bu bakış açısıyla değerlendirilerek uygun yöntemlerle, konuya ilişkin uzman kişiler tarafından çözüme ulaştırılması hedeflenir.

Bilge Çocuk’ta çocuklara yönelik psikolojik desteğin sağlanmasında ve çocuklarda yaşanan problemlerin ele alınmasında oyun terapisi yaklaşımı benimsenir. Oyun terapisi çocuğun gerçek dili olan oyun dilinin anlaşılması üzerine kuruludur.

Gerekli durumlarda yetişkin psikoterapisi, aile terapisi, evlilik ve çift terapisi için alanında uzman kişilere uygun yönlendirmeler yapılarak gerekli hizmet sağlanır.