Oyun Grupları

Bebeklik döneminden itibaren akran grupları içinde bulunma deneyimlerinin çocukların gelişimleri üzerindeki etkisi alan yazındaki pek çok araştırma ile ortaya konmuştur. Bu nedenle Bilge Çocuk’ta oyun grupları, farklı yaş düzeylerindeki bebek ve çocukları bir araya getirerek gelişim düzeylerine uygun destekleyici aktiviteler içinde birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını sağlamayı amaçlar. Her oyun grubu hedef yaş grubuna ilişkin duyu motor aktiviteler, sosyal etkileşim, dil ve iletişim becerilerini destekleyici aktiviteler içerir ve 10-12 hafta olmak üzere dönemlik olarak uygulanır.

Bilge Çocuk’ta oyun gruplarının yanı sıra etkileşimli kitap okuma, ilkokula hazır bulunuşluk gibi spesifik amaçları grup çalışmaları da çocukların gereksinimlerine uygun olarak planlanıp yürütülmektedir.