DIR Floortime

DIR Floortime, Dr. Stanley Greenspan’ın kendi çalışmalarından yola çıkarak, Dr. Serena Wieder ile birlikte geliştirmiş olduğu ilişki temelli bir modeldir. Model, fonksiyonel sosyal duygusal gelişim basamaklarının değerlendirilmesini ve sonrasında bu gelişim basamaklarında ilerlemeyi sağlamak için gerekli programı içermektedir. Modelin en temel özelliği çocuk ve ailenin birlikte ele alınarak değerlendirilmesidir. Çocuğun değerlendirilmesinde bireysel farklılıklar son derece önemlidir ve program bu bireysel farklılıklar üzerinde şekillenir. DIR Floortime duygulanım ve heyecan içeren karşılıklı etkileşimin çocuğun gelişimindeki önemini vurgulayarak, oyunu terapi aracı olarak kullanarak ilerlemeyi hedefleyen bir yaklaşımdır.

DIR modeli :

D (Developmental) Gelişimseldir : Çocuğun gelişimi Greenspan tarafından geliştirilmiş 9 basamakta değerlendirilir.

I ( Individual ) Bireyseldir : Fizyolojik, nörolojik, psikolojik gelişim ile motor, iletişim, duyusal işlemleme farklılıkları çocuğun bireysel özelliklerini belirler.

R ( Relationship - based) İlişki temellidir : Bireyler arası ilişkinin özellikleri çocuğun deneyimlerini organize etmesine yardım eder, sosyal ve duygusal gelişimini destekler.

 • Floortime gibi ilişki temelli müdahaleler, sosyal duygusal gelişimin yanısıra kognitif gelişimi de destekler.
 • Yöntem iletişim problemlerinin aşılmasında etkili olmakla birlikte, ilişki temelli uygulamaların çocukların diğer gelişimsel alanlardaki ilerlemelerine de olumlu yönde etkide bulunduğunu gösteren pek çok araştırma bulgusu mevcuttur.
 • Floortime yaklaşımında çocuğun çevresindeki uyaranları, hareketleri nasıl algıladığı ve tepki verdiği dikkatle izlenerek çocuğun duyu motor profili oluşturulur ve bu doğrultuda çocuğa uygun hedef ve stratejiler belirlenerek uygun çevre düzenlemesi yapılır.
 • İlişki temelli müdahalelerde, gelişimi sağlayan güç, karşılıklı ilişkide duygulanım içeren etkileşimdir. Floortime sırasında yetişkin çocuğun liderliğini izleyerek ona katılır, gelişimsel olarak çocuğu izler ve programa uygun bir şekilde çocuğu bir üst basamağa taşımaya çalışır. Öncelikli olarak serbest oyun içinde ortak ilgi sağlamak, sonrasında karşılıklı olarak gidip gelen iletişim zincirlerini sürdürerek oyunu ve iletişimi geliştirmek programın esas amacıdır. Bunun sağlanmasında başlangıçta doğal öğretim yöntemlerinde olduğu gibi oyun rutinlerinin oluşturulması hedeflenir.
 • Floortime ile ilgili felsefe ve uygulama stratejileri öğrenildikten sonra bu deneyimler ebeveynler ve uzmanlar tarafından çocuğun olduğu her yere taşınarak kullanılabilir.

Floortime DIR Modeli kimler için kullanılabilir ? :

 • İletişim ve dile ilişkin problemler
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Otizm Spektrumu
 • Öğrenme süreçleri ve dikkat ile ilgili güçlükler
 • Genel gelişim gerilikleri, gelişimsel riskler
 • Down sendromu

Floortime Modelini kimler kullanabilir ?

Floortime modelini uygulayan terapist psikolog, dil ve konusma terapisti, eğitimci gibi farklı meslek gruplarından olabilir ancak ICDL tarafından verilen eğitimlere katılarak uygulayıcı olma yeterliliğini elde etmiş bir klinisyen olmalıdır.

Eğer DIR Floortime yaklaşımından yararlanmayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken en önemli şey biraz da Floortime yaklaşımının ne olmadığıdır !

Floortime Ne Değildir?

 • Floortime sadece çocuğun ilgisini izleyerek oyun oynamak değildir. Çocuğun davranışlarını iyi gözlemlemeyi ve sürece amaca uygun bir şekilde çocuğu dikkate alarak yön verebilmeyi gerektirir.
 • Floortime sadece mutlu bir çocuk ve onu izlemekle yetinen bir terapist değildir. Çocuğun duygusal deneyimlerini anlamayı ve yetişkinin çok iyi senkronize olarak anında geri dönütte bulunmasını gerektiren aktif bir süreçtir.
 • Floortime amaçsız değildir. Yaklaşımın pek çok programda da olduğu gibi bir yol haritası vardır. Bu harita üzerinde ilerleme şekli ve programın uygulanışı ise çocuğa özgü ve tektir.
 • Floortime bir beceri öğretim programı değildir. Dolayısıyla çalışmaya “bugün bunu öğreneceğiz” şiarıyla başlayıp onda diretmez. Hedefler bellidir, ancak izlenecek yolun çocuğa uygun olarak şekillendirilmesi gerekir. Bu durum terapistin hiç bir yapılandırılmış yaklaşımda olmadığı kadar aktif olmasını, çabuk karar vererek uyumlanabilmesini ve ileri derecede yaratıcılığını gerektirir.

İlgili kişiler için aşağıdaki makaleler konuyla ilgili yapılmış bilimsel araştırmalardan örnek oluşturmaktadır.

www.icdl.com

 • 1. Casenheiser, Shanker, and Steiben, 2011 "Learning Through Interactions In Children With Autism: Preliminary Data From a Social-Communication-Based Intervention." Autism (2011).
 • 2.Solomon, R., J. Necheles, C. Ferch, and D. Bruckman. "Pilot Study of a Parent Training Programme for Young Children with Autism: The P.L.A.Y. Project Home Consultation Programme." Autism: The International Journal of Research and Practice 11.3 (2007): 205-224
 • 3.Pajareya, and Nopmaneejumruslers. "A Pilot Randomized Controlled Trial of DIR Floortime Parent Training Intervention for Pre-school Children with Autism Spectrum Disorders." Autism (2011).
 • 4.Greenspan,S.I.& Wieder,S.(2006) Engaging Autism. Perseus Book Group
 • 5.Greenspan S.I (2005 ) Diagnostic Manual for Infancy and Early Childhood. ICDL
 • 6.Case-Smith, J & Miller ,H.(1999) Occupational therapy with children with pervasive developmental disorders.American Journal of Occupatıonal therapy,53,506-513