Bireysel ve Grup Terapileri

BİREYSEL TERAPİLER

Bilge Çocuk’ a başvuran tüm bebek ve çocuklar özel eğitim konusunda eğitim almış uzmanlar tarafından öncelikle gelişimsel olarak değerlendirilirler. Değerlendirmelerden elde edilen sonuçlara ve çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre Bireysel Eğitim Programı'na alınarak takip edilirler.

Uzmanlar gelişimsel değerlendirme sonuçlarını aileyle paylaşarak hazırlanacak bireysel eğitim programı hakkında bilgi verirler. Yapılan aile toplantılarıyla ailelerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bireysel eğitim programı hazırlanır. Gerekli görüldüğü takdirde çocuğun ihtiyaçları ve yaş grubu dikkate alınarak çocukla çalışan diğer uzmanlarla işbirliği yapılır.

Bilimsel dayanaklı yöntem ve teknikler konusunda eğitim almış uzmanlar çocuğun BEP’ inde bulunan eğitsel hedefleri bireysel terapilerde çalışmaya başlarlar. Bireysel terapilerde uzmanlar hedef becerilerin eğitimini yapmanın yanı sıra bu hedef becerilerin değerlendirmelerini yaparlar. Ayrıca çocuğun gelişimini takip etmek amacıyla her çocuğun BEP’ini değerlendirerek yenilerler.

 

GRUP TERAPİLERİ

Bilge Çocuk’ a başvuran tüm bebek ve çocuklar özel eğitim konusunda eğitim almış uzmanlar tarafından gelişimsel olarak değerlendirilirler. Değerlendirmelerden elde edilen sonuçlara ve bebek ve çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre Bireysel Eğitim Programı (BEP) hazırlanır. Ayrıca sosyal ve toplumsal becerilerde desteğe ihtiyacı olan çocuklar grup terapilerine alınarak takip edilirler.

Grup terapilerine uygun olan çocuklar en fazla 3 kişilik eğitim gruplarına dahil edilerek ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim uzmanı, dil terapisti, duyu terapisti gibi farklı uzmanlarla çalışırlar. Bilge Çocuk grup terapilerinde her çocuğa BEP’in de bulunan ortak dikkat, oyun, sosyal ve toplumsal beceriler gibi grupla öğrenilecek becerileri akranlarıyla birlikte öğrenme fırsatı sunar. Ayrıca grup terapilerinde her çocuk bireysel eğitim programında edindiği becerileri grup içinde de uygulama ve genelleme imkanı bulur.