• Serebral Palsili Bireylere;
  Bakım ve Rehabilitasyon Hizmeti Sunan
  Yeni Bir Proje Başlıyor!

  3-18 yaş grubu verilerine göre Türkiye'de yaklaşık
  300 bin kişide bulunan "Serebral Palsi" hastalığında
  yeni bir dönem başlıyor.

 • BİLGE ÇOCUK

  Çocuklarımızın farklılığı her ne olursa olsun,
  biliyoruz ki, eğer gülüyorlarsa tüm öğrenmelere açıklar
  eğer oynuyorlarsa, öğrendiklerini genelleyebilirler,
  Gülmeleri ve oynamaları için....
  Buradayız

Duyu Bütünleme

İlk kez A. J. Ayres tarafından tanımlanmıştır. Duyu bütünlüğünü; kişinin vücudunu etkili kullanabilmesi için çevresinden ve vücudundan gelen duyusal ...

Erken Müdahale

Erken dönemde uygulanan fizyoterapi yöntemleri içerisinde fizyoterapistlerin uyguladığı nörogelişimsel yaklaşımlar arasında en çok tercih edilen yöntemdir...

Gelişimsel Değerlendirme ve Takip

Özellikle bebek ve çocukların değerlendirilmesinde, çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımının yanı sıra, konuyla ilgili uzman kişilerin yaptığı çocuk...

Oyun Grupları ve Atölyeler

Bilge Çocuk’ta oyun grupları, farklı yaş düzeylerindeki bebek ve çocukları bir araya getirerek gelişim düzeylerine uygun destekleyici aktiviteler içinde birbirleriyle ...

Bilge Çocuk Hakkında

Bilge Çocuk olarak çalışan her birimiz farklı uzmanlık alanlardan ve birikimlerden geliyoruz…..ve her geçen gün tanıştığımız her yeni bebek, çocuk ve ailelere bildiklerimizi yeniden uyguluyor, yeni öğrenmeler edinmeye devam ediyoruz.

Tüm bunların içinde çocukların her gülücüğünde birlikte yeniden anlamlandırıyoruz yaşamı…. Çocuklarımızın farklılığı her ne olursa olsun, biliyoruz ki, eğer gülüyorlarsa tüm öğrenmelere açıklar,

eğer oynuyorlarsa, öğrendiklerini genelleyebilirler,

Gülmeleri ve oynamaları için....

Var olabilmeleri için.

Buradayız,

HAKKIMIZDA

Hizmetlerimiz

Çocuklarımızın farklılığı her ne olursa olsun,
biliyoruz ki, eğer gülüyorlarsa tüm öğrenmelere açıklar...

Bireysel ve Grup Terapileri

BİREYSEL TERAPİLER Bilge Çocuk’ a başvuran tüm bebek ve çocuklar özel eğitim konusunda eğitim almış uzmanlar tarafından öncelikle gelişimsel olarak...

Okul Çağı

Bilge Çocuk'a başvuran okul çağındaki çocuklar özel eğitim konusunda eğitim almış uzmanlar tarafından geçerliği ve güvenirliği olan değerlendirme...

Gelişim Değerlendirme ve Takip

Bilge Çocuk'a başvuran her bebek ve çocuğun değerlendirilmesi sürecinde Türkiye'de ve dünyada bilimsel olarak güvenirliği sağlanmış ölçme ve...

Duyu Bütünlüğü Nedir?

Bilge Çocuk’a başvuran tüm bebekler ve çocuklar, Duyu Bütünleme Terapistleri tarafından Duyu Bütünlüğü açısından değerlendirilirler. Değerlendirmelerden...

DIR Floortime

DIR Floortime, Dr. Stanley Greenspan’ın kendi çalışmalarından yola çıkarak, Dr. Serena Wieder ile birlikte geliştirmiş olduğu ilişki temelli bir modeldir....

Oyun Grupları

Bebeklik döneminden itibaren akran grupları içinde bulunma deneyimlerinin çocukların gelişimleri üzerindeki etkisi alan yazındaki pek çok araştırma ile ortaya...

Dil Konuşma Terapisi

Bilge Çocuk’ a başvuran tüm bebek ve çocuklar dil konuşma alanında eğitim almış uzmanlar tarafından değerlendirilirler. Dil konuşma değerlendirmelerinde dil...

Psiko Gelişimsel Değerlendirme, Danışmanlık ve Psikoterapi

Bilge Çocuk’ta bebeklik, erken çocukluk ve okul çağı dönemindeki çocukların psikogelişimsel değerlendirmelerinin yanısıra, aileye bu dönemlere özgü...

Yaz Kampları

Bilge Çocuk Yaz Kampları iki haftalık yoğun duyu bütünleme ve eğitim çalışmalarını içerir. Erken çocukluk dönemindeki benzer gelişimsel gereksinimlere sahip...

Anne-Bebek Oyun ve Etkileşim Grupları

Yaşamın ilk yıllarında, bebeklerin zengin bir uyarıcı çevre içinde bulunmaları ve ebeveynleriyle etkileşimleri kritik önemdedir. Bebeğin sağlıklı gelişiminde...

Daha Fazla Göster

Bilge Çocuk

Hakkımızda

Bilge Çocuk olarak, deneyimlerimizi de arkamıza alarak, bilimsel bir anlayışla yola çıktık. En iyinin mümkün olduğuna inanarak ve insan anlayışımızı, çocuklarımızın hayatlarına minik dokunuşlarla yön vermek  için, kendimizi  etik ve sorumlu kılarak başladık çalışmaya. Buradayız, çünkü başarmanın ve “bilgi”nin her gün yeniden öğrenerek mümkün olduğunu, koşulsuz “sevgi”nin temel olduğunu öğrendik…

Bu çatı altında çalışan her birimiz farklı uzmanlık alanlardan ve birikimlerden geliyoruz…..ve her geçen gün tanıştığımız her yeni bebek, çocuk ve ailelere bildiklerimizi yeniden uyguluyor, yeni öğrenmeler edinmeye devam ediyoruz.

Tüm bunların içinde çocukların her gülücüğünde birlikte yeniden anlamlandırıyoruz yaşamı…. Çocuklarımızın farklılığı her ne olursa olsun, biliyoruz ki, eğer gülüyorlarsa tüm öğrenmelere açıklar,

eğer oynuyorlarsa, öğrendiklerini genelleyebilirler,

Gülmeleri ve oynamaları için....

Var olabilmeleri için.

Buradayız,